Prodejci

  • Příjezd na nádvoří možný od 7hod, ideálně dorazit tedy mezi 7-8hodinou, zvažte dle složitosti instalace vašich stánků (v 9hod již nebude možný průjezd automobilů)
  • Parkování vozidel bude umožněno v aleji k parku, hned vedle zámku (ráno obdržíte parkovací kartičky+identifikační náramky pro vás)
  • Stánky nabízející občerstvení atd. žádáme o dodání vlastních odpadkových košů, v areálu zámku bude umístěn kontejner na vysypávání
  • Prodejci závislí na elektrickém proudu si přivezou vlastní prodlužovací kabely
  • Uklizené místo nutno opustit do 20. hodiny
  • WEBTRŽIŠTĚ: https://www.webtrziste.cz/trhy/akce/program.php?id=2652
  • Cena občerstvení 1000Kč, drobný prodej 500 Kč, prodej s dílničkou 750 Kč